2019-07-10 14:42:06

 

เดินทางสู่ นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุต จังหวัดระยอง

พร้อมที่จะเดินทางสู่ นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุต จังหวัดระยอง
- ถังสำหรับรองรับวัตถุดิบของสารเคมี
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
- งานติดตั้งที่หน้างาน พร้อมระบบท่อส่งจ่ายวัตถุดิบของสารเคมี
- ควบคุมออกแบบดีไซด์ โดยทีมงานวิศวะกร ชาวไทยและญี่ปุ่น
- ติดตั้งหน้างานโดยทีมช่างเชื่อม ช่างประกอบ ที่มีความชำนาญ