2019-07-10 17:21:58

เตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
Auto Clave, Mandral Truc, X-Cart and Working Base พร้อมด้วยระบบ PLC MONITORING ที่แม่นยำ
-  ออกแบบและผลิต ถังอบไอน้ำแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
-  ติดตั้ง เดินระบบไฟฟ้า เดินระบบท่อ พร้อมทั้งทดสอบที่หน้างานต่างประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
-  รวมทั้งมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมหม้ออบไอน้ำ