สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 3963  
Feb 2021 4020  
Mar 2021 4655  
Apr 2021 4504  
May 2021 5611  
Jun 2021 1371  
Jul 2021 1431  
Aug 2021 1969  
Sep 2021 1075  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0