สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 3963  
Feb 2021 4020  
Mar 2021 4655  
Apr 2021 4504  
May 2021 5611  
Jun 2021 897  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0