สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 1432  
Feb 2022 1147  
Mar 2022 1528  
Apr 2022 1393  
May 2022 1395  
Jun 2022 1422  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0