สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   33  
4 Jul 2023   43  
5 Jul 2023   40  
6 Jul 2023   60  
7 Jul 2023   63  
8 Jul 2023   37  
9 Jul 2023   37  
10 Jul 2023   57  
11 Jul 2023   70  
12 Jul 2023   70  
13 Jul 2023   51  
14 Jul 2023   47  
15 Jul 2023   44  
16 Jul 2023   60  
17 Jul 2023   51  
18 Jul 2023   50  
19 Jul 2023   59  
20 Jul 2023   48  
21 Jul 2023   41  
22 Jul 2023   42  
23 Jul 2023   44  
24 Jul 2023   33  
25 Jul 2023   46  
26 Jul 2023   46  
27 Jul 2023   51  
28 Jul 2023   58  
29 Jul 2023   77  
30 Jul 2023   51  
31 Jul 2023   55